Açıköğretim Sınavlarında 4 Yanlış 1 Doğruyu Götürmesin Başvurusu

5


Tüm Taraflar Dinlendi

Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç tarafından yapılan açıklamalarda ise kendilerine bu konuda birçok şikayet geldiği ifade edildi. Bu sorunun hakkaniyetli bir şekilde çözüme kavuşturulması için ise tüm tarafların dinlendiği ifade edildi. 

Toplantı Düzenlendi

KDK ile ilgili kurumlar ve öğrenciler arasında toplantılar yapıldı. Böylelikle düzenlemenin hangi amaçla getirildiği ve ne gibi katkılarının bulunduğu net bir şekilde ortaya konacak. Bu sayede düzenlemenin getirileri ve götürüleri belirlenecek ve nihayetinde tavsiye niteliğinde bir karar oluşturulacak. 

Başarı Düşüyor

Konuya ilişkin öğrencilerle yapılan toplantıda talepler dile getirildi. Bu kapsamda öğrenciler 4 yanlışın 1 doğruyu götürmesinin motivasyon ve başarı kaybına neden olduğunu dile getirdiler. Bu sebeple biran evvel düzenlemenin kaldırılması ve eski haline getirilmesini talep ettiler. Bunu talep ederken de ÖSYM’nin yaptığı genel sınavlarda bu sistemin uygulanabileceğini ancak sınıf geçme sınavlarında uygulanmaması gerektiğini dile getirdiler. 

Tavsiye Kararı

Tüm bu yapılan görüşmelerin ardından KDK tavsiye kararı verecek ve bunun uygulaması ilgili kurumlara kalacak.

Eğer ortak istişare neticesinde alınan bir karar olursa bu durumda kurumların uygulayacağını söyleyebiliriz. Ancak tüm bunlara rağmen bir zorunluluk olmadığını da unutmamak gerekir.
http://www.isilanlarikariyer.com/acikogretim-sinavlarinda-4-yanlis-1-dogruyu-goturmesin-basvurusu-5126h.htm

Leave A Reply

Your email address will not be published.