Çekerek SYDV KPSS 60 Puan ile Büro Personeli Alıyor

1
Yozgat’ın Çekerek İlçesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na personel alımı yapılacak.

Çekerek SYDV tarafından yayımlanan ilanda, kurum bünyesinde istihdam etmek üzere 1 adet büro personeli alımı yapılacağı bildirildi. Yapılacak alım için özel başvuru şartları aranırken başvuruların Çekerek SYDV’ye yapılacağı açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

# Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

# Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

# 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

# Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak,

# Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

# Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

MEZUNİYET ŞARTI

Yükseköğretim Kurumlarının 4 yıllık eğitim veren Bölümlerinden; İletişim Fakültesi, İktisat Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyolog, Sosyal Hizmet ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Bölümlerinden birinden mezun olmak

KPSS ŞARTI

Kamu Personeli Seçme Sınavında 2016-2017 KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak .

ÖZEL ŞARTLAR

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı veya Taşra Teşkilatı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında en az 2 yıl çalışmış, iş tecrübesine sahip olmak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının muhasebe iş ve işlemlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanıyor olmak.MEB onaylı Bilgisayar İşletmenlik Sertifikasına sahip olmak ve iyi derecede bilgisayar kullanmak.

BAŞVURU

SYDV personel alımına başvurular aşağıdaki gibi yapılacaktır.

Kpsscafe.com.tr | Ankara
http://www.kpsscafe.com.tr/sydv-ilanlari/cekerek-sydv-kpss-60-puan-ile-buro-personeli-aliyor-h81053.html

Leave A Reply

Your email address will not be published.