Ceza ve Tevkifevleri (CTE) 7 Bin 467 Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımlandı

4Adalet Bakanı Abdulhamit Gül çeşitli açıklamalar yapmış ve 14 bin 611 personel alımı yapacağını ifade etmişti. 

Bakan Gül’ün bu açıklamalarının ardından Adalet Bakanlığından sırasıyla 200 sözleşmeli, 5 bin 493 sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Bunun ardından 1344 sözleşmeli icra katibi alım ilanı da yayımlandı. 

Adalet Bakanlığı 5 Bin 693 Sözleşmeli Personel Alımı İçin TIKLAYIN.

Adalet Bakanlığı  1344 Sözleşmeli İcra Katibi Alımı İçin TIKLAYIN.

Yayımlana bu ilanların ardından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 7 bin 467 sözleşmeli personel alım ilanı da yayımlandı. Yayımlanan ilanın detayları ise şöyle:

KADRO DAĞILIMI

CTE tarafıdan yayımlanan ilanda 6.681 infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 teknisyen, 266 destek personeli (şoför), 42 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 7 bin 467 personel alımı yapılacağı ifade edildi.

GENEL ŞARTLAR

Söz konusu ilana başvuru yapacak olan adayların başvurularının geçerli olabilmesi için bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Bu bağlamda adaylarda şu şartkar aranmaktadır:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak

BAŞVURU DETAYLARI

Söz konusu ilana başvurular 21 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak ve 11 Haziran 2018 tarihine kadar devam edecektir. İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına yapacaklardır.

Adalet Bakanlığı CTE tarafından yayımlanan ilanın detayları için TIKLAYIN.

KAMUPERSONELİ.NET – ANKARA


https://www.kamupersoneli.net/sozlesmeli-personel-alim-ilanlari/ceza-ve-tevkifevleri-cte-7-bin-467-sozlesmeli-personel-alim-ilani-h46041.html

Leave A Reply

Your email address will not be published.