Eski Hükümlü Taşeronlar Kadroya Geçebilecek mi?

15


Taşeronların Başvuruları Sona erdi. Tespit Komisyonları çalışmalarına devam ederken kamu kurumları hak sahibi işçileri listesini açıkladığı dönemde eski Mahkumların durumu merak ediliyor.

4857 sayılı iş kanununu 30 maddesinde 50 ve üzeri çalışanı olan işletmeler yüzde 3 engelli çalıştırmak zorundadır. Kamu kurumları için bu oran yüzde 4’tür. Ayrıca işletmeler yüzde 2 oranında eski hükümlü çalıştırmak zorundadır. çalıştırmayan işletmeler hakkında İdari Para Cezası verilir.

Eski hükümlülerin çalıştırılması onların topluma adapte olmasını sağlaması, eski alışkanlıklarına dönmemesi için yapılmış bir düzenlemedir. Taşerona kadro verilirken eski hükümlülerin durumu belirsizliğini koruyor.

Taşerona Kadro şartlarından biri de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki genel şartları taşıması şartıdır. Devlet Memurları için genel şartlar şöyle sıralanmıştır.

Türk Vatandaşı olmak, Kamu Haklarından mahkum olmamak, Türk Ceza kanununda belirtilen süreler geçse bile Kasten işlenmiş suçlardan dolayı 1 yıl ve daha fazla hapis cezasına yada;

Affa uğramış olsa bile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Zimmet, İrtikap, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, Güveni kötüye kullanma, Hileli iflas, İhaleye fesat karıştırma, Edimin ifasına fesat karıştırma, Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Bu şartlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memur olmanın genel şartları olarak sıralanmıştır.

Taşeronlar için kadro şartlarından olan 657 sayılı devlet memurları kanunundaki genel şartları taşıma gerekliliği nedeniyle kasten işlenen bir suçtan 1 yıl ve fazlası hapis cezasına mahkum olan ve diğer suçlardan affa uğrasa bile mahkumiyet alanlar şimdilik bir düzenleme olmamasına rağmen kadroya geçmeleri zor gibi görünüyor.
http://www.isilanlarikariyer.com/eski-hukumlu-taseronlar-kadroya-gecebilecek-mi-5015h.htm

Leave A Reply

Your email address will not be published.