GTHB Sözleşmeli Personel Mazeret Tayini Esaslarında Değişiklik

4


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından memurların tayinleri hakkında bir değişiklik yapıldı. Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesine Göre Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslarda değişiklik yapıldığı ifade edildi.

Yapılan değişiklik; ilgili usül ve esasların 8. maddesinde yapıldı. Bu kapsamda sözleşmeli personel tayin hakkı konusunda bazı değişikliklere gidildi. İlgili usül ve esasların 8. maddesinin c bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“ Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret suresince geçerli olmak üzere, sözleşmeli personelin pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde öncelikle aynı hizmet bölgesi içinde başka bir ll’e, bu şekilde mazeretin karşı anamaması durumunda ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir İl’e boş pozisyon bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

Ancak sözleşmeli personelin pozisyonunun bulunduğu ilden alt bölge illerinde mazeretinin karşılanabilmesi durumunda talebi doğrultusunda işlem yapılabilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu ıl sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır. Sağlık mazeretini belirtir raPorlarm son altı ay içinde alınmış olması gerekir.”


http://www.mymemur.com.tr/gthb-sozlesmeli-personel-mazeret-tayini-esaslarinda-degisiklik-97577h.htm

Leave A Reply

Your email address will not be published.