Kamuda Çarpıcı Değişiklikler Bazı Kurumlar Kapanacak

5


Başkanlık Sistemi Çalışmaları
2019 seçimlerinden sonra uygulanmaya başlanacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için değişiklik yağılmaya başlanıyor. Uyum komisyonları tarafından yapılan çalışmalarla genel merkez bünyesinde bulunan başbakanlık kurumlarının tamamı kaldırılacak. Başbakan ve başbakan yardımcılarına bağlı olan kurumlar kapatılırken, bazıları ilgili bakanlığa, bazıları da direkt cumhurbaşkanına bağlanacak. 

Bu değişiklik kapsamında başbakan yardımcılarına bağlı olan TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlıkları gibi kurumların birleştirilmesine karar verildi. Bu kurumlar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yapılandırılacak. Buna benzer pek çok kurum için çalışmalar devam ediyor. 

Merkez Valiliği Kalkacak
Şu anda tartışılan konulardan biri de merkez valiliği sisteminin kaldırılması. Bunun tanı sıra TÜİK ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün aynı çatı altında birleştirilmesi de tartışılıyor. Gündem maddelerinden biri de işlevi kalmayan üst kurumların kapatılması konusu. 

Bakanların Yetkisi Değişecek
Üzerinde çalışmaların devam ettiği yeni yönetim sistemi içinde Bakanlar Meclisi çıkarılmazken, bakanlık statüsünün de değişeceği ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu olması için bakanların şimdiki gibi geniş çerçeveleri olmayan, sınırlı bir yetki tanımı yapılacak. Bir süre sonra netleşince kamuoyuna ilan edilecektir.
https://www.isilanlarikariyer.com/kamuda-carpici-degisiklikler-bazi-kurumlar-kapanacak-5723h.htm

Leave A Reply

Your email address will not be published.