Kredi ve Yurtlar Kurumu 162 Büro Personeli Memur Alımına Kimler Başvuru Yapabilir

21


Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 657 Devlet Memurları Kanunu 4/B kapsamında sözleşmeli 162 büro personeli alımı için lisans mezuniyeti isteniyor. KPSS taban puan şartı bulunmuyor. Sadece 2016 KPSS puanınızın olması KYK personel alımı kapsamında büro personeli için yeterlidir.

KYK 162 büro personeli alımı taşra teşkilatı için olacak. Aşağıdaki KYK personel alımı ilan metninden hangi illere memur alımları yapılacağını branşlara göre ayrıca inceleyebilirsiniz.

KYK 162 Büro Personeli Alımı Özel Şartları; Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak gerekiyor.  22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.

KYK 162 Büro Personeli Alımı Genel Şartları; Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Arşiv Araştırması yapılmış olmak, Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak (Dul ve yetim aylığı hariç) gerekiyor.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak gerekiyor.

KYK büro personeli alımı askerlik şartı! 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak gerekiyor.  (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.) KYK memur alımı ilan metni için TIKLAYINIZ.


https://www.mymemur.com.tr/kyk-162-buro-personeli-memur-alimina-kimler-basvuru-yapabilir-98291h.htm

Leave A Reply

Your email address will not be published.