MEB, Türkiye Maarif Vakfına 351 Milyon TL Kaynak Aktardı

9


Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6 Haziran 2018 tarihli ve 4647 sayılı yazısı üzerine, 17 Haziran 2016 tarihli ve 6721 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13 Haziran 2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Kararın amacı; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumlan ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dâhil olmak üzere bu kuramlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek için 17 Haziran 2016 tarihli ve 6721 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Maarif Vakfına, genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak kaynak tutarının belirlenmesidir.

Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar, 6721 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kaynak aktarılması; Türkiye Maarif Vakfına, Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlerin karşılanmasına yönelik olarak, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden 351 milyon Türk Lirası kaynak aktarılacaktır.

Yürürlük; Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme; Bu Karar hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. Kararın tam metni için TIKLAYINIZ.


https://www.mymemur.com.tr/meb-turkiye-maarif-vakfina-351-milyon-tl-kaynak-aktardi-99807h.htm

Leave A Reply

Your email address will not be published.