Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Çok Önemli Değişiklik

2


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 14 Şubat 2018 tarihli resmi gazetede değişti. Yapılan değişiklikle 2018 yılında TEOG’un yerine ilk defa uygulanacak olan merkezi sınavlarla ilgili tüm detaylar belli oldu.

Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin dayanağı olarak 25 Nisan 2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu da eklendi. Bilindiği üzere kayıtlar adrese dayalı kayıt sistemine göre de değerlendirilecek.

Ayrıca yönetmeliğe yeni tanımlar eklendi. 2018 yılında ilk defa uygulanacak sınavla ilgili yeni ibareler şu şekildedir:

Merkezi sınav: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri,  proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirme amacıyla Bakanlıkça yapılan sınavı denmektedir.

Merkezi sınav puanı: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan sınav puanını belirtmektedir.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarını belirtmektedir..

Ortaokul başarı puanı (OBP): Ortaokulun 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasını belirtmektedir.

Ortaöğretim kayıt alanı: Eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve tercihe bağlı olarak kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alanı denmektedir.

Proje uygulayan eğitim kurumu: 1 Eylül 2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen okulu belirtmektedir.

DYK kursu açılabilecek! Eğitim ve öğretim etkinlikleri ile ilgili maddeye şu hüküm eklendi. Ortaöğretim kurumlarında, destekleme ve yetiştirme kursları açılabilir. Bu kurslarla ilgili usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir.

Liseye geçişte hesaplanacak puan! Daha önce ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci liseye yerleşirken yeni sistemde merkezi sınav puanı ile yerleşecek.

Ortaöğretime geçiş esasları değişti? Ortaöğretime geçiş esasları kapsamında nasıl bir yol izlenecek? İşte Ortaöğretime geçiş esaslarının tüm detayları. Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrenciler bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda;

Merkezi sınav puanıyla, Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak, Ortaöğretim kayıt alanı dışındaki pansiyonlu okullara tercihe bağlı olarak, Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı puanıyla, Yetenek sınav puanıyla ortaöğretim kurumlarına geçiş yaparlar.

 

Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirme ve kayıt işlemleri; Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,  Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okulların açık kontenjanlarına, tercihe bağlı olarak yapılır.

Pansiyonlu okullarda belirlenen pansiyon kontenjanı kadar, il içinde uzaktan yakına ilkesi gözetilerek tercihe göre, Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yapılır.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı ve OBP kullanılarak puan üstünlüğüne göre yapılır.

Özel ortaöğretim okullarına geçişler, 20 Mart 2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılır.

Yapılan tüm değişiklikler! Yönetmelikte yapılan değişikliklerle ilgili birçok hüküm ayrıca yer almaktadır. My memur olarak en önemli detayları sizlerle paylaştık. Aşağıdaki bağlantıda yönetmelik değişikliklerinin tamamını indirebilirsiniz. Değişikliklerin tamamı için TIKLAYINIZ.
http://www.mymemur.com.tr/milli-egitim-bakanligi-ortaogretim-kurumlari-yonetmeligi-degisti-94907h.htm

Leave A Reply

Your email address will not be published.