TBMM 40 Kamu Personel Alımı Sınavına Katılacaklar Belli Oldu

3


Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Hizmetleri Başkanlığının stenograf ihtiyacını karşılamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda azami bir yıl süreli stenografi kursu açılması amacıyla açılan sınava başvuru sonuçları açıklandı.

Başvuruda bulunan adaylar arasından KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak kadro sayısının beş katı aday aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir. En yüksek KPSS puanı 95,65672  olurken en düşük KPSS puanı da 85,55695  olarak açıklandı.

Listede yer alan adayların Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (2 suret) 23 Şubat 2018 tarihi mesai bitimine kadar TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 06543 Bakanlıklar/ANKARA adresine posta yolu ile göndermesi gerekmektedir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu göndermeyen veya belirtilen tarihten sonra gönderen adaylar sözlü sınava katılamayacaktır.

Sınava beyan usulü başvuruda bulunan adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya sınav ilanında belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bilgi için: İnsan Kaynakları Başkanlığı 0312 420 69 72.

Stenografi kursu giriş sınavı aşağıdaki konulardan yapılır; Hukuk, Anayasa Hukuku (Genel esaslar, TBMM ile ilgili hükümler), Medeni Hukuk (Genel esaslar), İdare Hukuku (Genel esaslar, idari yargı), Genel İktisat, Maliye, Maliye Politikası, Bütçe, Siyaset Bilimi,Türk Siyasi Tarihi,Türk Dış Politikası (AB, uluslararası örgütler, uluslararası anlaşmalar), Genel Kültür.

Stenografi kursu sözlü sınav konuları; Sözlü sınava çağrılan adaylar, yukarıda belirtilen sınav konularından sözlü sınava tabi tutulurlar. Sonuçlar sözlü sınav sonuç tutanağında, sınav kurulu üyelerince ayrı ayrı verilen notlar belirtilmek kaydıyla ortalama not olarak gösterilir.

Sözlü sınava katılan tüm adayların notları, en yüksek ortalama nottan başlayarak sırasıyla tespit ve ilan edilir.  Sözlü sınava katılacak adaylara ilişkin liste için TIKLAYINIZTBMM personel alımı ilanı için TIKLAYINIZ.
http://www.mymemur.com.tr/tbmm-40-kamu-personeli-stenograf-yardimcisi-alimi-sinavina-katilacaklar-belli-oldu-94685h.htm

Leave A Reply

Your email address will not be published.